FINLAND: Kavion irtoseinäisyysoireyhtymä (Hoof Wall Separation Syndrome [HWSS])


Kavion irtoseinäisyysoireyhtymä (Hoof Wall Separation Syndrome [HWSS])
Jo 15 vuoden ajan on maailmanlaajuisesti saatu yhä enemmän tietoja connemaraponeilla esiintyvästä kavion rakenteen ongelmasta.

Jotta asiasta voitaisiin tiedottaa paremmin, ovat kavio-ongelmaisten ponien omistajat ja kasvattajat olleet toisiinsa yhteydessä ja perustaneet ryhmittymän nimeltä CONNEMARA RESEARCH GROUP tutkimaan tieteellisesti tätä Hoof Wall Separation Syndrome (HWSS) -nimellä kutsumaansa kaviosairautta, joka suomeksi voisi olla nimeltään "kavion irtoseinäisyysoireyhtymä".

Kaviosairaus on tunnistettu useissa maissa, sekä paikallisilla että tuontiponeilla. Se ei ole yhdenkään yksittäisen maan ongelma, eikä kyseessä ole mikään tietty polveutumislinja. Tällä hetkellä kavion irtoseinäisyysoireyhtymä ei ole kasvatusjärjestöjen tunnustama, mutta teemme kovasti töitä tämän vakavan kaviosairauden tunnetuksi tekemiseksi.

Kavion irtoseinäisyys aiheutuu siitä, että kavion ulkoseinän - joka vastaanottaa eläimen painon aiheuttaman rasituksen - reunat murtuvat, jonka jälkeen paino kohdistuu anturalle. Tämä vaikuttaisi olevan synnynnäinen sairaus. Jos poni kärsii oireyhtymästä, on se todennäköisesti ollut sillä jo syntyessäään. Oireet voidaan havaita jo 2-3 -viikkoisilla varsoilla. Kyseessä ei ole ulkoisesti aiheutunut sairaus. Emme tiedä miksi, mutta yhtä mieltä ollaan siitä, että tällä sairaudella näyttäisi olevan erilaisia vakavuusasteita; jotkut tapaukset voidaan hoitaa, ja joissain tapauksissa poni joudutaan lopettamaan. Ympäristö ja ravinto voivat olla myötävaikuttavia tekijöitä, mutta ne eivät näyttäisi aiheuttavan sairautta.

Robert Eustace Iso-Britanniassa toimivasta kaviokuumeen tutkimukseen rahaa keräävästä Laminitis Trust -järjestöstä on alkujaan nimittänyt tätä kaviosairautta "kookosmattokavioksi", koska kavion seinämän reunat ovat karheat ja kuluneet. Edellä mainittuun järjestöön hoidettavaksi tuotujen connemaraponien kavioita on analysoitu Edinburghin yliopistossa, jossa kavion seinän rakenteiden tiehyeiden välillä havaittiin häiriöitä kavion seinän soluväliaineen rasva-aineenvaihdunnassa. Yksinkertaistettuna, kavion seinän tiehyet yhdessä pitävä "vedenpitävä liima" näyttäisi puuttuvan.

 

Kuva 1.  Seitsemän kuukauden ikäinen connemaratamma, jolla on tyypilliset kavion irtoseinäisyysoireyhtymän aiheuttamat vauriot. Tämä poni kävelee anturalla, ei kavion ulkoseinällä, kuten sen normaalisti kuuluisi.) Kuva 2.  Murentuvat kavion seinämät lähellä kantavaa ulointa kerrosta. Huomaa kavion seinän läpäisevyydestä kertova epänormaali ruununraja ja kavion kiillottomuus.)
Kuva 3.  Anturalla kävelemisestä seurauksena oleva kovettunut antura on tyypillistä kavion irtoseinäisyysoireyhtymälle. Jos kovettuman annetaan olla, poni voi oleilla tarhassa, mutta sitä ei voida käyttää ratsastukseen eikä muuhunkaan työhön.)
.


Mikäli tähän kaviosairauteen on syynä resessiivinen geeni (kuten tällä hetkellä uskotaan), ilmenee se ainoastaan, jos kaksi taudinkantajaa risteytytetään keskenään. Jos polveutumisanalyysit osoittautuvat paikkansa pitäviksi, silloin taudinkantajia on paljon, ja sairaus on oletettavasti laajalle levinnyt ja yleinen rodussa. Jotta tautia kantavien ponien jalostuskäyttö voitaisiin estää, tarvitaan geenitesti terveen jalostuseläinpopulaation kartoittamista varten. Geenitestin avulla voidaan sairauden esiintymistä populaatiossa ajan mittaan rajoittaa tai eliminoida kokonaan, geneettisestä monimuotoisuudesta tinkimättä. Geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen on jatkuva huoli geenipoolin ollessa jo muutoinkin pieni. Toisin sanoen, emme halua heittää pois lasta pesuveden mukana!

Hevosen perintöaines oli täysin sekvensoitu vuonna 2007, ja siitä lähtien geenimerkkien paikantamisessa ja kartoittamisessa on edistytty nopeasti. Ponien omistajien ja kasvattajien ryhmittymän pyynnöstä UC Davis -yliopisto - eräs USA:n johtavista tutkimusyliopistoista - on ryhtynyt selvittämään sairautta. Yliopiston tutkijat yrittävät nyt laajan genomitutkimuksen avulla löytää tämän kaviosairauden aiheuttavan viallisen geenin.

Tutkimukseen otetaan tiukalla rajauksella ainoastaan kavion irtoseinäisyysoireyhtymää sairastavat ponit, joiden identifioimista varten on jo olemassa olevat järjestelyt, samoin tutkittavaksi lähetettyä materiaalia varten.

Sairastuneiden ponien suvuista joko vahvistetaan tai kumotaan esitetyt periytymislinjat. Tutkimus vahvistaa myös arvioidun prosentuaalisen osuuden taudinkantajista koko maailmanlaajuisessa connemarapopulaatiossa.

Ponien omistajien ja kasvattajien ryhmittymällä on nyt siis takanaan korkean tason tutkimusryhmän tuki, mutta se tarvitsee lisäksi myös rahallista tukea jatkotutkimuksia varten. Connemaraponien kattavan genomitutkimuksen kustannukset ovat ensimmäisen vaiheen osalta 13 000 dollaria, lisäksi tarvitaan vielä 5 000 dollaria tietokannan analysointia varten. Kasvattajien ja yhdistysten lahjoitukset otetaan suurella kiitollisuudella vastaan!

Tutkimusrahasto on perustettu, ja lahjoitustarkoituksessa voi ottaa yhteyttä Californiassa sijaitsevaan The Center for Equine Health -tutkimuskeskukseen, osoitteeseen 1 Shields Ave, Davis, CA 95616, USA. Sieltä lähetettävä vastauskirje sisältää shekin, jossa on maininta, että lahjoitus ohjataan suoraan connemaraponien DNA-tutkimukseen.

Tämä raportti on lyhyt katsaus tilanteesta. Lisätietoja saa Connemara Research Group -ryhmittymältä. Kaikki poneja ja ihmisiä koskeva tieto on luott amuksellista. Sähköpostiosoitteemme on: connemara.pony.research.group@gmail.com